1. 36 ปี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี
ผะอบ พวงน้อย, นาตยา แก้วใส และวิรัติ อัศวานุวัตร

2. การวิเคราะห์ราคา เรื่องที่ดูง่ายแต่แสนยากสำหรับนักลงทุน
ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูล

3. การให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรม กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วนสังกัดกรมอาชีวศึกษา
สมพงษ์ บุญญา

4. เทคนิคการเตรียมต้นฉบับ บทความวิชาการและบทความวิจัย
นาตยา แก้วใส

5. แนะนำงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ทิพวรรณ รัตนวงศ์

6. รายงานการวิจัยและพัฒนา การสวร้างหลักสูตรอบรมครู-อาจารย์เกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอน
อัญชลี วรถาวรวิวัฒน์

7. เสรีภาพทางวิชาการ สมมติฐานที่รอการทดสอบ
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์