1. การคิดเนื้องานโครงสร้างในงานก่อสร้าง
สิทธิโชค สุนทรโอภาส

2. การทดลองใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควบคุมพฤติกรรมการสอบของนักศึกษา
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

3. การสร้างโมเดลการประมูลโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น
ทองคำ ไม้กลัด และ ยรรยง ศรีสม

4. ความพึงพอใจในงาน แนวทางการศึกษาวิจัยสองมิติ (ตอนที่ 1)
นงนุช โรจนเลิศ และ วรรณี ต.ตระกูล

5. ปาร์ติเกิลบอร์ด ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดการใช้ไม้
วรวิทย์ จตุรพาณิชย์

6. รายงานการวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาเครื่องล่างรถยนต์ 1 เรื่อง ระบบเบรครถยนต์
อดิิศักดิ์ แก้วใส และ ชาญชัย ทองประสิทธิ์