1. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในคนไทยแบบสนิปและซีเอ็นวี
Anunchai Assawamakin, Chumpol Ngamphiw, Oranud Praditsap, Chanin Linwongse and Sissades Tongsima

2. Screening of lower fungal for unsaturated fatty acid production from leaves
Niramol Sakkayawong, Sutamat Khajeeram, Sayanh Somrithipol, Panida Unakol

3. การทดสอบทางพันธุกรรมกับประเด็นทางชีวจริยธรรม
สุริสา ทิพย์ผ่อง, Kulwarang Suwanasri, สุทธิกานต์ ชูณห์สุทธิวัฒน์

4. Identification of bacterial blight resistance gene in hybrid rice
Perapong Kehung, Supanyika Sengsai, Suniyom Traprab, Surin Peyachoknagul, Pradit Pongtongkam

5. Dna fingerprinting of eucalyptus clones using microsatellite markers
Tanarat K.Jantapanon, Somsak Apisitwanich and Surin Peyachoknagul

6. Genetic diversity of edible galanga (alpinia spp.) using aflp technique
Areerat Khunpiban, Surin Peyachoknagul, Vichien Keeratinijakal

7. Genetic diversity of curcuma comosa roxb. revealed by dna and mophological markers
Kularb Loasatit, Surin Peyachoknagul, Vichien Keeratinijakal

8. Selection of rice (oryza sativa l.) for higher yield and quality from crosses between tropical japonica and indica
Nongyao Kaewwiset, Prapa Sripichitt, Tanee Sreewongchai and Supaporn Junbuathong

9. Standardized karyotype and idiogram of thai native swamp buffalo, bubalus bubalis by convention staining, g-banding, c-banding and nor-banding techniques
Praween Supanuam, Alongkoad Tanomtong, Sitthisak Jantarat, Wanpen Kakampuy, Sarawut Kaewsri and Anan Kenthao