1. คลี่คลายด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ...ปริศนาแห่งโรมานอฟ
Supaporn Suksrilueng

2. เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย
Wasun Chantratita

3. Molecular genetics of monogenetic beta-cell diabetes
Jatuporn Sujjitjoon, Prapaporn Jungtrakoon, Watip Boonyasrisawat, Nalinee Chongjaroen, Titikan Chukijrungroat, Suwattanee Kooptiwut, Nattachet Plengvidhya, Napatawn Banchuin, Pa-thai Yenchitsomanus

4. Detection of e. coli in water using duplex polymerase chain reaction technique
Narumol Thanananta, Theerachai Thanananta

5. The determination on mutagenicity of nitrite treated extracts from some herbs using ames test
Supattra Keadsuk, Junpen Sangprakai, Naruporn Pedklang, Siriluck Iamtham

6. Identification of sugar apple cultivars nua and nang using aflp and scar markers
Narumol Thanananta, Theerachai Thanananta

7. Generation mean analysis in azuki bean using matrix algebra method
Weerapun Kunkaew, Suthat Julsrigival, Chuckree Senthong, Dumnern Karladee

8. Chromosomal analysis from blood- 18 year experience of songklanagarind hospital
Somkhae Puangpech, Chettupon Pooljun, Jariya Kayman, Uraiwan Jinorose, Sinitdhorn Rujirabanjerd, Pornprot Limprasert